Over het gebouw

Buitenverlichting Kerkgebouw Vledder

De Stichting Behoud Vledderkerk is al geruime tijd bezig om nieuwe buitenverlichting
aan te brengen. Dit ter vervanging van de oude verlichting die gedateerd was, veel
energie verbruikte en wegens gebrekkig onderhoud niet goed meer functioneerde en
tenslotte is gedemonteerd.
Namens de Stichting heeft een ecologisch adviesbureau onderzoek verricht waaruit
bleek wat velen al wisten: er zijn vleermuizen in het kerkgebouw. De mogelijke
effecten van buitenverlichting op flora en fauna en met name deze (beschermde)
dieren is in kaart gebracht. Hierna is overleg geweest en is bepaald welke
maatregelen genomen zullen worden om de leefomgeving van deze dieren niet te
verstoren en te voldoen aan de Wet Natuurbescherming.

Een korte greep uit de mogelijke effecten en maatregelen:

– Vleermuizen vliegen rondom zonsondergang uit en komen gedurende de nacht tot
uiterlijk zonsopkomst terug (afhankelijk van voedselaanbod, jaargetijde,
weersomstandigheden). De verlichting mag dus pas ná zonsondergang aan en moet
vóór zonsopkomst uit zijn.
– Als veilige marge wordt aangehouden dat aanlichten pas minimaal 1 uur ná
zonsondergang kan en dat deze rond het begin van de nacht weer uit gaat.
– Ook in de periode dat verlichting aanstaat, (midden september tot midden april),
moeten er veilige mogelijkheden bestaan om het kerkgebouw in en uit te kunnen
vliegen.
– Er wordt in overleg met experts voor gezorgd dat er altijd delen niet aangelicht
worden waar de vleermuizen veilig het kerkgebouw kunnen invliegen of verlaten.
– In de zomerperiode wordt het gebouw misschien door één of twee andere
vleermuissoorten als verblijfplaats bezocht, dit kan nog nader onderzocht worden.
– Evenwel , gedurende de zomerperiode wordt de verlichting niet gebruikt.

 • Er kan nog nader onderzoek plaatsvinden naar vleermuizen gedurende de kraam- en
  paarperiode.
  – Ook gedurende deze kraam- en paarperiode zal de verlichting niet gebruikt worden.
  Uit bovenstaande blijkt dat buitenverlichting iets meer inhoudt dan lampen plaatsen
  en aanzetten. Het voordeel van een lange voorbereiding is, dat nu de verlichting met
  respect voor milieu en energie verstandig kan worden gebruikt. De nieuwe verlichting
  is extreem energiezuinig en de energie díe gebruikt wordt, is volledig ‘groen’.

  Namens Stichting Behoud Vledderkerk, Harjo Wind