Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Behoud Vledderkerk is het bijeenbrengen van financiële middelen voor het instandhouden en onderhouden van het kerkgebouw te Vledder. De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de oprichtingsakte.

Alle bijeen gebrachte middelen worden enkel ingezet voor het kerkgebouw.

We willen dat de kerk zijn monumentaal karakter behoudt maar wel meegaat met de tijd zodat nog vele generaties er gebruik van kunnen maken.

Hoe willen we dit bereiken?

  • Door het werven van donateurs
  • Door het mogelijk maken legaten te schenken
  • Gebruik van de kerk stimuleren

In het BELEIDSPLAN staat beschreven hoe de stichting de doelen wil realiseren in de periode 2018-2020.