Bestuursleden

De Stichting Behoud Vledderkerk bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Gerard van den Bor (voorzitter)
  • Peter Vos (secretaris)
  • Gerrit van den Ham (penningmeester)
  • Hans Haven
  • Sietske Simonides
  • Harjo Wind
  • Sybrand Metz