De stichting

Waarom Stichting Behoud Vledderkerk?

De kerk van Vledder is eeuwenlang onderhouden en gebruikt door de kerkelijke gemeente, waartoe een groot deel van het dorp behoorde. Door vergrijzing en afname van de gemeente wordt het onderhoud van de Vledderkerk steeds moeilijker om te organiseren wat betreft middelen en mankracht. De Stichting Behoud Vledderkerk streeft ernaar dat dit monumentale gebouw voor het dorp Vledder behouden blijft.