Activiteiten

Drents Senioren Orkest in Vledder op 28 oktober

Drents Senioren Orkest


De Stichting Behoud Vledderkerk organiseert een najaars concert op vrijdag 28 oktober in de Dorpskerk van Vledder. Het concert begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 10,- per persoon. Kaarten kunnen besteld worden tel. 06-22152425 of per mail  gerard410512@gmail.com . Daarna door € 10,- over te maken  op NL88RABO 0326278826

Het Drents Senioren Orkest staat onder leiding van dirigent Henk Veneman. De ruim vijftig muzikanten maken al vele jaren muziek die ze zelf leuk vinden om te spelen en waarnaar ook de doelgroep ouderen graag luistert. Pittige marsen, swingende muziek, licht klassiek, kortom muziek waar je blij van wordt.

Op het programma van het concert staan o.a. bekende melodieën van Edith Piaf en van Eric Clapton zoals Tears in Heaven. Een prachtig werk van Antonin Dvorak: de Slavische Rhapsody. Verder filmmuziek uit Beauty and the Beast, de Victorian Peak mars en een verrassend mooie pasodoble: Consuelo Cīscar. Het concert wordt swingend afgesloten met Always Look on the Bright Side of Life.

PAUZE

Mannenkoor Vledder

Het mannenkoor Vledder organiseert in december het traditionele korenfestival. Een prachtig spektakel waaraan koren graag meedoen. Het korenfestival is er tijdens de kerstmarkt.

Kerstmarkt 2022

Na 2 jaar corona is de Kerstmarktcommissie weer plannen aan het smeden om een Kerstmarkt te organiseren!  

De gekozen datum is zaterdag 10 december van 13 tot 19 uur, tegelijkertijd met het Korenfestival dat wordt gehouden in de kerk van Vledder.

Deze keer zal de markt, net als 25 jaar geleden, door de gehele Dorpsstraat en het centrum van Vledder worden gehouden met aan weerszijden van de straat leuke kramen, muziek en verenigingen die zich presenteren/ artikelen verkopen voor de verenigingskas.

Oliebollenactie

Begin december houden we weer een oliebollenactie in de Coop.

Drents senioren orkest

Op 28 oktober speelt het Drents seniorenorkest. Het is een concert voor onze donateurs.
Na 14 oktober zijn er ook kaarten beschikbaar voor niet donateurs.

Aan onze donateurs

Het is weer mei en zoals gebruikelijk schrijven wij eind mei de jaarlijkse donatie af.
Inmiddels hebben we – bijna – genoeg gespaard om onze kerk ook ‘s-avonds in het zonnetje te zetten.
We houden jullie op de hoogte.
Gerard van den Bor
voorzitter

Verlichting toren en kerk

Dit wordt een major project voor de Stichting. Voorheen was de toren verlicht . De burgerlijke gemeente heeft zich hieruit teruggetrokken nadat de spots kapot waren gegaan. In de donkere maanden zijn kerk en toren nu volledig aan het zicht onttrokken. Zo in het centrum van het dorp verdient dit mooie monument ook ’s avonds om in het licht te stralen. Met ledverlichting is veel mogelijk. Er zijn wel veel kosten mee gemoeid. En als jonge Stichting hebben we daarvoor niet genoeg geld in kas. We vragen daarvoor ondersteuning van het dorp. Bent u nog geen donateur meldt u dan direct aan. Giften voor dit doel zijn zeer welkom en zonder sponsoring komen we er niet.

Het bestuur van onze stichting wil de RABO-bank maar vooral ook al die mensen die een stem hebben uitgebracht op ons hartelijk danken. We zullen het geld nuttig besteden. 

Gerard van den Bor
Voorzitter

Verhuur Vledderkerk:

Tarieven in overleg met de contactpersoon:

De heer Sybrand Metz
Mail: metzdouma@gmail.com
Tel: 0613 832 652

U kunt zich natuurlijk ook als donateur aanmelden via deze website onder het kopje “Ik word donateur“.