Activiteiten

Vanwege covid-19 pandemie kunnen veel geplande activiteiten helaas niet doorgaan.

Wat de stichting wel heeft kunnen doen dit jaar:

Het overmaken van de jaarlijkse bijdrage aan de kerk voor de aflossing van de investering.

-Plannen maken voor de verlichting van het gebouw.

-Toeristen en belangstellenden rondleiding in onze mooie kerk.

Mei 2021 ,

Aan onze donateurs:

Het is weer mei en zoals gebruikelijk schrijven wij eind mei de jaarlijkse donatie af.

Wij zijn ieder jaar blij dat zoveel mensen in Vledder en omgeving ons willen steunen.

Inmiddels hebben we – bijna – genoeg gespaard om onze kerk ook ‘s-avonds in het zonnetje te zetten.

Twee van onze bestuursleden – Harjo en Peter – hebben er al veel tijd in gestoken en we hopen nog steeds dat een en ander de komende periode gerealiseerd wordt.

We houden jullie op de hoogte.

Gerard van den Bor

voorzitter

Verlichting toren en kerk

Dit wordt een major project voor de Stichting. Voorheen was de toren verlicht . De burgerlijke gemeente heeft zich hieruit teruggetrokken nadat de spots kapot waren gegaan. In de donkere maanden zijn kerk en toren nu volledig aan het zicht onttrokken. Zo in het centrum van het dorp verdient dit mooie monument ook ’s avonds om in het licht te stralen. Met ledverlichting is veel mogelijk. Er zijn evenwel veel kosten mee gemoeid. En als jonge Stichting hebben we daarvoor niet genoeg geld in kas. We vragen daarvoor ondersteuning van het dorp. Bent u nog geen donateur meldt u dan direct aan. Giften voor dit doel zijn zeer welkom en zonder sponsoring komen we er niet.

Het bestuur van onze stichting wil de RABO-bank maar vooral ook al die mensen die een stem hebben uitgebracht op ons hartelijk danken. We zullen het geld nuttig besteden. 

Gerard van den Bor

Voorzitter

Verhuur Vledderkerk:

Tarieven in overleg met de contactpersoon:

De heer Sybrand Metz, email: metzdouma@gmail.com tel.: 0613 832 652.

U kunt zich natuurlijk ook als donateur aanmelden via deze website onder het kopje “ik word donateur”.